sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Spotkanie z uczniami szkół z najlepszymi wynikami ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Spotkanie z uczniami szkół z najlepszymi wynikami ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

Koniec czerwca to czas podsumowania pracy uczniów, czas gratulacji, nagród i wyróżnień dla wielu z nich. Dnia 23 czerwca 2016r. Wójt Gminy Antoni Karlak spotkał się z uczniami trzech szkół podstawowych i  trzech gimnazjów,   których uczniowie uzyskali najwyższe wyniki ze sprawdzianu kl. VI  i egzaminu gimnazjalnego.

Gratulacje należą się przede wszystkim uczniom gimnazjum w Orawce, gdzie uczniowie  uzyskali wyniki ze wszystkich przedmiotów powyżej średniej województwa małopolskiego. Również bardzo dobre wyniki uzyskali uczniowie gimnazjum  w Chyżnem i gimnazjum w Podwilku.

Wśród szkół podstawowych, które pisały sprawdzian jako ostatnie klasy szóste, najlepsze wyniki już od kilku lat uzyskują uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zubrzycy Górnej. Sukces osiągnęli również uczniowie Szkoły Podstawowej w  Zespole Szkół w Podwilku  i Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Lipnicy Małej.

Spotkania przebiegały w  bardzo miłej atmosferze. Pan Wójt gratulował  wysokich wyników, życzył uczniom dalszych sukcesów, a przed nadchodzącymi wakacjami odpoczynku i szczęśliwego powrotu do szkół  we wrześniu.