sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika Świętego Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma

Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę pomnika Świętego Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma

W poniedziałek 27 czerwca 2016r.w dniu odpustu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii Przemienienia Pańskiego w Jabłonce uroczyście przewieziono pomnik Świętego Jana Pawła II z pracowni odlewniczej Tomasza Rossa w Zakopanem do Jabłonki w asyście Grupy Motocyklowej Orawa.

fot. Jan Ciepliński - galeria
fot. Łukasz Sowiński - galeria

Licznie zgromadzeni jabłonczanie po wieczornej mszy św. oczekiwali na  przyjazd pomnika Świętego Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma. O 18 50 uroczyście wjechała kolumna z pomnikiem pod skwer obok kościoła, witana przez orawską muzykę i scholę parafialną „Promyki radości” przy parafii Przemienienia Pańskiego prowadzoną przez siostrę Monikę. Po zamontowaniu pomnika rozpoczęła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego. Prowadzący Grażyna Karlak i Robert Kowalczyk przywitali zgromadzonych jabłonczan. Odczytano akt erekcyjny budowy pomnika Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma i poproszono do podpisania Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka, Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Jabłonce księdza Kazimierza Czepiela, Proboszcza Parafii Św. Brata Alberta w Jabłonce Bory księdza Grzegorza Łomzika, Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka, Przedstawicielkę najstarszego pokolenia jabłonczan Magdalenę Dziubek, Przedstawiciela najmłodszego pokolenia jabłonczan Ignacego Kulawiaka, rzeźbiarza Stanisława Cukra. Zrolowany dokument zapieczętowany został w złocistym tubusie i złożony przez  Proboszcza Parafii Przemienienia Pańskiego w Jabłonce księdza Kazimierza Czepiela i Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka u podstawy pomnika. Prowadząca Grażyna Karlak zaprosiła wszystkich zgromadzonych na uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Świętego Jana Pawła II – Pielgrzyma, która odbędzie 14 lipca 2016 r.

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak  serdecznie dziękuje artyście, rzeźbiarzowi Stanisławowi Cukrowi za projekt i wykonanie rzeźby Świętego Jana Pawła II, malarzowi Ireneuszowi Wrześniowi za pomoc i doradztwo w realizacji projektu pomnika, panu Tomaszowi Rossowi za wykonanie odlewu, projektantowi placu wokół pomnika Pawłowi Polaczkowi z Orawki, firmie „Gardenbud” za wykonanie placu na skwerze wokół pomnika, firmie produkcyjno-handlowej „Drogbud” Sobaniak, za wykonanie placu wokół kościoła i ulicy św. Jana Pawła II, inspektorowi nadzoru Mariuszowi Murzyniakowi oraz firmie "Holbud" za transport, montaż i pracę wokół pomnika. Dziękuję  Grupie Motocyklowej Orawa, muzyce orawskiej, scholi parafialnej „Promyki radości”, a nade wszystko dziękuję Radzie Gminy Jabłonka, mieszkańcom Jabłonki i Orawy za duchowe wsparcie.
 
Film. Krzysztof Krzysztofiak