sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ankietyzacja domów jednorodzinnych

niskoemisyjnaW związku z prowadzonymi pracami nad uchwalonym „Planem gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Jabłonka”, w dniach 1.04 - 2.04.2017 r. (tj. sobota-niedziela) do drzwi naszych domów zapukają ankieterzy z Małopolskiej Fundacji Energii i Środowiska, w celu uzyskania informacji dotyczących wykorzystania źródeł energii w gminie.

Ankieterzy będą wyposażeni w identyfikatory i pełnomocnictwo Wójta Gminy Jabłonka. Wypełnionie ankiety będą konieczne do dalszych prac nad planem.Pozwoli to w przyszłości umożliwić gminie pozyskanie środków zewnętrznych na realizację projektów ograniczających emisję CO2. Pozyskane tą drogą dane służą tylko i wyłącznie do aktualizacji planu i nie będą przetwarzane zarówno przez gminę, jak i przez wykonawcę.

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.