sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ogłasza nabory wniosków na podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej

LGDLokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie oraz rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 04-05-2017 do 18-05-2017

Ogłoszenie o naborze 1/2017 (pdf do pobrania)

Ogłoszenie o naborze 2/2017 (pdf do pobrania)

Ogłoszenie o naborze 3/2017 (pdf do pobrania)

Ogłoszenie o naborze 4/2017 (pdf do pobrania)


Szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD:

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2017/04/19/nabor-nr-12017-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2017/04/19/nabor-nr-22017-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej/

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2017/04/19/nabor-nr-32017-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-poprzez-zastosowanie-nowych-technologii-przyjaznych-srodowisku/

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2017/04/19/nabor-nr-42017-rozwijanie-dzialalnosci-gospodarczej-poprzez-operacje-ukierunkowane-na-innowacje/