sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja dot. punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

recyklingWójt Gminy Jabłonka informuje, że z dniem 08 grudnia 2017 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Sobieskiego 35 w Jabłonce zostanie zlikwidowany. Od dnia 15 stycznia 2018 r. zostanie otwarty nowy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Zubrzycy Dolnej. W dalszym ciągu do dyspozycji mieszkańców pozostaje dotychczasowy punkt w Podwilku na terenie oczyszczalni ścieków.

Jednocześnie przypomina się, że Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmują odpady powstałe wyłącznie na nieruchomościach zamieszkałych. Do PSZOK nie można oddawać odpadów pochodzących z firm, jak również odpadów zmieszanych.