sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

KWW dniach 15-21 marca 2018 r. zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla Gminy Jabłonka. Miejscem przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej jest Nowy Targ ul. Szpitalna 14 ( budynek Powiatowego Urzędu Pracy, 3 piętro)

O kwalifikacji wojskowej informują obwieszczenia, które ukazały się 14 dni przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej oraz wezwania imienne, które zostaną dostarczone zainteresowanym.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz mężczyzn urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (na podstawie art. 32 ust.1-4, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jt. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2270), oraz § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tj. Dz.U. z 2017 poz. 1980) i rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz. U. poz. 2254).

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą dowód osobisty, prawo jazdy, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jedną fotografię 3x4 cm bez nakrycia głowy oraz dokument stwierdzający poziom wykształcenia.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie prze policję.
Więcej informację można uzyskać pod numerem tel. 18 26 111 31

http://krakow.wku.wp.mil.pl/pl/11122.html

http://nowytarg.wku.wp.mil.pl/pl/4376.html

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r.