sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

W 2019 roku nowa oczyszczalnia ścieków w Jabłonce

DSC 0104thPo trwającej blisko 3 miesiące procedurze wyłonienia Wykonawcy na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków na dz. ewid. ozn. nr 5184, 5185, 5187 położonych w miejscowości Jabłonka” w dniu dzisiejszym to jest 26 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka została podpisania umowa na realizację w/w inwestycji. W imieniu Inwestora umowę podpisał Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Danuty Sarniak, w imieniu Wykonawcy umowę podpisał Pan Krzysztof Łukaszczyk reprezentujący firmę TPB Łukaszczyk.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie przepustowości hydraulicznej oczyszczalni do przepustowości Qśrd 1989 m3/d (obecnie 680 m3/d). Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane do 31.08.2019 roku. Kontrakt opiewa na kwotę 11.730.033,69 zł. Inwestycja ta wychodzi naprzeciw wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorcom z miejscowości Jabłonka, Orawka oraz innych miejscowości Gminy Jabłonka.

Umowa została podpisana w obecności Zastępcy Wójta Gminy Jabłonka Pana Bolesława Wójcika, Kierownika Zakładu Usług Komunalnych  Pana Piotra Pukowskiego, Kierownika Strategii i Promocji Pana Jacka Marcinka, Kierownika Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pana Józefa Knaperka, pracowników ds. Zamówień publicznych oraz technologa Pana Andrzeja Łąckiego.