sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Młodzież Zapobiega Pożarom

zosp 73thW dniu 1 marca jak co roku, byliśmy organizatorami Gminnych eliminacji OTWP pt. "Młodzież Zapobiega Pożarom" – które to po raz siódmy odbyły się na terenie Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce. Wysoka frekwencja młodzieży świadczy o wielkim zaangażowaniu starszych druhów w szerzeniu wśród młodych ludzi problematyki ochrony przeciwpożarowej, postepowania w sytuacji zagrożeń oraz działań profilaktycznych.

Organizatorami eliminacji byli: Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak, Zarząd Odziału Gminnego związku OSP w Jabłonce oraz Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Współorganizatorem: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

WYNIKI KONKURSU: protokół.pdf

W konkursie brała udział młodzież z następujących jednostek: OSP Lipnica Mała, OSP Zubrzyca Górna, OSP Zubrzyca Dolna, OSP Orawka. Składamy podziękowania na ręce osób przygotowujących młodzież do konkursu.

Podczas turnieju dodatkowo zorganizowano kącik profilaktyczny.