sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Program Dobry Start - "300 dla ucznia"

dobry startInformacja dla mieszkańców Gminy Jabłonka

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jabłonce, który realizuje obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wnioski w wersji papierowej będą dostępne w siedzibie Ośrodka w drugiej połowie lipca. Wniosek dostępny jest również na stronie https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdują się na stronach Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonce: https://www.opsjablonka.pl oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/DobryStart