sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Przeżyjmy to jeszcze raz

oratoriumO godz. 19:00 w parku przed Urzędem Gminy została otwarta przez wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka plenerowa wystawa nt. „Orawa 1918-1920” w Stulecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Fotorelacja - Łukasz Sowiński

Fotorelacja - Jan Ciepliński

Następnie wszyscy uczestnicy tego wydarzenia udali się pod pomnik św. Jana Pawła II Pielgrzyma, by oddać hołd wielkiemu rodakowi. Wójt Antoni Karlak i burmistrzowie miast partnerskich złożyli kwiaty. Po krótkiej modlitwie, którą poprowadził ks. Zbigniew Kossowski, odśpiewano Barkę.
O godz. 20:00 w siedzibie OCK w Jabłonce rozpoczęła się promocja płyty i filmu pt. „Orawskie oratorium” oraz publikacji o 450-leciu Jabłonki, które Orawianie obchodzili w 2016 roku.

W Orawskim Centrum Górnej Orawy publiczność powitały orawskie muzyki i Trombity Haniaczyków. Wójt gminy Jabłonka w swoim krótkim wystąpieniu nawiązał do historii Orawy, ale przede wszystkim do wydarzeń z lipca 2016 roku, kiedy Orawianie świętowali 450-lecie Jabłonki. Podkreślił wyjątkowe wydarzenie tamtych dni – odsłonięcie pomnika Jana Pawła II Pielgrzyma i prapremierę „Orawskiego oratorium” Stanisława Radwana.

To utwór niezwykły i wzruszający, głęboki w swojej wymowie i artyzmie. Jego modlitewny nastrój, głębia duchowej refleksji oraz dynamika, mają swe źródło w orawskiej muzyce i w orawskich krajobrazach.

Następnie wójt Antoni Karlak podziękował mistrzowi Stanisławowi Radwanowi, jego małżonce Dorocie Segdzie, która również miała swój wkład w to przedsięwzięcie oraz Agnieszce Kreiner dyrektorowi artystycznemu Tatrzańskiej Orkiestry Klimatycznej z Zakopanego. Publiczność odśpiewała 100 lat. Bohaterowie wieczoru podziękowali wójtowi Antoniemu Karlakowi za współpracę i orawską gościnność.

Punktem kulminacyjnym tej uroczystości była projekcja filmu pt. „Orawskie oratorium” (produkcja Inka Bogucka IBfilm). Jego bohaterami byli Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia, Tatrzańska Orkiestra Klimatyczna z Zakopanego w trakcie wykonywania utworu Stanisława Radwana „Orawskie oratorium” w sali widowiskowej Centrum Kultury Górnej Orawy (grudzień 2016).

Na zakończenie uroczystości zostały zaprezentowane dwie publikacje pt. „450-lecie Jabłonki – książka i album, dokumentujące ośmiodniowe obchody jubileuszu.

Każdy uczestnik tej uroczystości został obdarowany płytą, filmem i jubileuszowymi publikacjami.