sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ulewa nad Lipnicą Małą, Zubrzycą Dolną i Orawką

powodz2018W niedziele 22 lipca po południu, przeszły intensywne opadu deszczu we wsiach Lipnica Mała, Zubrzyca Dolna i Orawka. Wezbrały potoki i rzeki, zostały zalane posesje i drogi. Woda zalewała piwnice, wylewała z potoków i przydrożnych rowów. W akcji przeciwpowodziowej brały udział jednostki OSP Lipnica Mała, Jabłonka, Zubrzyca Dolna, Zubrzyca Górna, Orawka oraz Lipnica Wielka.

Wójt Gminy Jabłonka dziękuje strażakom za odwagę, wysiłek, serce i zaangażowanie w czasie akcji ratowania mienia i dobytku w naszych miejscowościach. Dziękuję również mieszkańcom za wyrozumiałość, obywatelską postawę i współpracę ze służbami.