sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Z przytupem w przyszłość – uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce w programie IFuture.

ifutureSzkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce stawia sobie coraz to nowe wyzwania. Kadra pedagogiczna zaangażowana w projekt PO WER SE – zagranicznych mobilności nauczycieli- dostrzegając wymierne korzyści płynące z międzynarodowych szkoleń postanowiła zachęcić uczniów do podobnych podróży poszerzających horyzonty.

Anglistka, pani Sabina Pilch, po odbytym szkoleniu na Malcie, postanowiła nawiązać współpracę z Zespołem Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce (realizującym projekt Erasmus+) celem dzielenia się nabytą widzą i doświadczeniami. Dzięki tej współpracy i otwartości ze strony pani Katarzyny Lasak (anglistki z Zespołu Szkół), Szkoła Podstawowa Nr 1 włączyła się w projekt IFuture. Jest to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+, przeznaczony dla młodych ludzi od 15 do 29 roku życiu. Angażuje osoby z różnych stron świata. Jego zadaniem jest wprowadzanie w wielokulturowy wymiar współczesnej Europy lecz przede wszystkim ma on na celu edukację pro-ekologiczną.

Współpracując z panią Lasak zorganizowano wyjazd sześciorga uczniów z klas trzecich gimnazjum: Patrycji Joniak, Barbary Joniak, Gabrieli Palenik z klasy IIIc oraz Macieja Gosztyły, Anny Plaszczak i Patryka Chowańca z klasy IIIa. Wyjazd był formą nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Został całkowicie sfinansowany ze środków projektowych. Zadaniem uczniów było przygotowanie prezentacji na temat szkoły, środowiska lokalnego i prezentacji dotyczącej odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w najbliższej okolicy. Uczniowie, pod okiem pani Sabiny Pilch i Bernadetty Plaszczak, przygotowali również zajęcia warsztatowe, których głównym założeniem było powtórne wykorzystanie różnych materiałów – ze śmieci tworząc sztukę.

Wyjazd odbył się w terminie 17-23 czerwca 2018r. Uczniowie pod opieką pana Adama Stańdo spędzili 7 dni w Wielkich Kapuszanach na Słowacji. Brali udział w licznych zajęciach, zabawach integracyjnych i wycieczkach. Mieli możliwość nawiązać kontakty z młodymi ludźmi z Węgier, Ukrainy i Słowacji. Uczniowie nie tylko dobrze się bawili lecz przede wszystkim szlifowali znajomość języka angielskiego i uczyli się nowych rzeczy dotyczących ekologii. Mieli również sposobność podzielenia się wiedzą na temat Orawy i szkoły podczas wieczorka zapoznawczego, na którym częstowali lokalnymi przysmakami, odśpiewali „Orawę” i zaprezentowali nasze stroje regionalne.

Wrażenia uczniów po wjeździe były bardzo pozytywne. Nawiązali nowe znajomości, wiele się nauczyli i z chęcią ponownie wzięliby udział w podobnym wydarzeniu. Zgodnie twierdzą, że podróże kształcą, pozwalają doskonalić umiejętności językowe, uczą tolerancji i otwierają na drugiego człowieka. Cieszymy się, że nasza szkoła ponownie otworzyła się na nowe doświadczenia. Liczymy, że w przyszłości nasi uczniowie będą mogli uczestniczyć w podobnych programach, a współpraca z Zespołem Szkół obejmie różne obszary edukacji.

Opracowała Sabina Pilch