sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste


1. NAZWA PROCESU

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego.


2. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważnienia, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz. 384)

3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY


Urząd Gminy Jabłonka, 34-480, ul 3-go Maja 1
Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych
Parter – pok. nr 9

Nr telefonu
(18) 26 111 27

4. OPŁATY

Wydanie dowodu osobisego jest bezpłatne.

5. WYMAGANE DOKUMENTY


- Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego - do pobrania w pok. nr 6 lub w postaci 
elektronicznej wzór wniosku (.pdf)
- Dwie wyraźne, aktualne i jednakowe fotografie o wymiarach 35×45 mm w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy
- Oświadczenia rodziców –  zgoda rodziców w przypadku wydania dowodu osobistego dla niepełnoletniego dziecka

- Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia – dla osób składających wniosek o wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy

- Oryginał odpisu skróconego aktu małżeństwa- dla osób zawierających związek małżeński poza terenem gminy Jabłonka


Biuro czynne:
poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30