sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności

Ewidencja Ludności i Dowody osobiste

1. NAZWA PROCESU

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, oraz z ewidencji wydanych  i unieważnionych dowodów osobistych.

 

2. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

 

3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jabłonka, 34-480, ul 3-go Maja 1
Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych
Parter – pok. nr 9
Nr telefonu
(18) 26 111 27

 

4. OPŁATY

Opłata za udostępnienie danych wynosi 31 zł.

Opłaty należy dokonać w kasie Urzędu Gminy – I piętro, pok. nr 105.

 

5.  WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony wniosek o udostępnienie danych - do pobrania w pok. nr 6 lub w postaci elektronicznej wzór wniosku (.pdf)

 

Biuro czynne:
poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30