sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wniosek o wypis/wyrys/zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska1. NAZWA PROCESU

Przyjmowanie wniosków o wydanie  wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2. PODSTAWA PRAWNA


-Art.30 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.z późn.zm./
- Art. 1 pkt 1 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późniejszymi zmianami);

3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jabłonka, 34-480 , ul 3-go Maja 1
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
Nr pokoju
pok. 205, II piętro, na prawo od schodów
Nr telefonu
(18) 26 111 41

4. OPŁATY

Opłata skarbowa za wydanie wypisu lub wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego:
1.    od wypisu:
a) do 5 str                         - 30 zł
b) powyżej 5 str               - 50zł
2.    od wyrysu:
a) za każdą wchodząca w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie
formatu A-4                     - 20 zł
b) nie więcej niż              - 200 zł

Płatne przy składaniu wniosku w kasie Urzędu Gminy Jabłonka lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy
Numer rachunku: BS Jabłonka
nr konta: 80 8798 0002 0000 0000 0026 0003

5. WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  - do pobrania w pok. 6 lub w postaci elektronicznej
- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
- W przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział

Biuro czynne:
poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30

Wniosek (.pdf)