sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wniosek o przekwalifikowanie terenu

Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska1. NAZWA PROCESU

Przyjmowanie wniosków o zmianę przeznaczenia  terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2. PODSTAWA PRAWNA

-Art.17   Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. Nr 80 poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.z późn.zm./


3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Urząd Gminy Jabłonka, 34-480 , ul 3-go Maja 1
Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska
Nr pokoju
pok. 205, II piętro, na prawo od schodów
Nr telefonu
(18) 26 111 41

4. OPŁATY

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

5. WYMAGANE DOKUMENTY

- Wypełniony wniosek o zmianę  przeznaczenia terenów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  - do pobrania w pok. 6 lub w postaci elektronicznej
- W przypadku podziału działki mapa zatwierdzająca podział

Biuro czynne:

poniedziałek w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek – piątek w godz. od 7:30 do 15:30

 Wniosek (.pdf)