sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Jabłonka

1. NAZWA PROCESU

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkałych na terenie gminy Jabłonka


2. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty   (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
- Uchwała Nr XLII/251/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 24 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonka.


3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół
Urząd Gminy w Jabłonce
Ul. 3 Maja 1/ 34-480 Jabłonka
piętro II, pok. 214 lub pok. 213
pn. 8.00 – 16.00, wt.-śr. 7.30 – 15.30
tel.: 018 26 111- 30 lub 018 26 111 53
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

4. WYMAGANE DOKUMENTY

 

5. WZORY WNIOSKÓW

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (format PDF)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego (format Word)

 

6. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na dany rok szkolny składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

7. TRYB ODWOŁAWCZY

Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

8. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU

Wypełniony wniosek należy złożyć do pok. 214 w nieprzekraczalnym terminie do 15 września/15 października danego roku.