sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW


W ramach nowego systemu gospodarki odpadami na terenie gminy zostały utworzone dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:


1) Jabłonka, ul. Sobieskiego 35,

czynny: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00

2) Podwilk- teren oczyszczalni ścieków

czynny: w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00


Punkty te zostały wyposażone w oznaczone pojemniki. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość bezpłatnie przekazać do punktu następujące rodzaje odpadów komunalnych:

- papier i tekturę

- tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,

- metal,

- szkło,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odzież używaną

- chemikalia

- zużyte opony

- meble i inne odpady wielkogabarytowe