sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

- Jabłonka, ul. Sobieskiego 35,
- Podwilk- teren oczyszczalni ścieków.

Od 2008 roku organizowane są regularnie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy kolejnych zbiórek będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

Zgodnie z prowadzonym rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Jabłonka, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Jabłonka odbierają również:
1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa siedziba firmy: os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
2) IB Sp. z o.o. ul. Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec,
siedziba firmy: ul Miłośników Podhala 1, 34-425 Biały Dunajec
3) A.S.A. Eko Polska, Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
siedziba firmy: ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
4) Firma Handlowo Usługowa KOMBUD Franciszek Kowalczyk, 34-242 Łętownia 378
siedziba firmy: 34-242 Łętownia 378

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także odnieś do autoryzowanego punktu.
Należy wcześniej sprawdzić czy ten punkt jest wpisany do rejestru GIOŚ jako zbierający. Rejestr jest dostępny pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/
Jest to bardzo ważne, gdyż nieobjęci rejestrem przedsiębiorcy nie przekazują zużytych urządzeń do zakładów przetwarzania, wskutek czego ilości te nie są ewidencjonowane, a sprzęt jest przetwarzany w niewłaściwy sposób.