sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY


Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):


- Jabłonka, ul. Sobieskiego 35,

- Podwilk- teren oczyszczalni ścieków.


Od 2008 roku organizowane są regularnie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Terminy kolejnych zbiórek będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.