sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami z gradem - ostrzeżenie meteo

Sukces młodej pianistki

20170623 134517thAmelia Wilgierz, siedmioletnia pianistka z Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jabłonce otrzymała wyróżnienie III stopnia w Międzyszkolnym Konkursie - Skawińskie Konkursy Muzyczne "Moja Muzyka jest we mnie 2017".

W imieniu samorządu - Gratulujemy!

List Wójta Gminy Jabłonka - Antoniego Karlaka na zakończenie roku szkolnego

herb orawy thSzanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

Każdy rok szkolny  to czas wytężonej pracy i wysiłku. Sukcesy i radości są zasługą zarówno Was Drodzy Uczniowie jak i Waszych  Nauczycieli, którzy przekazują Wam swoją wiedzę, pasję i ciekawość świata, wkładając w to wiele wysiłku i trudu wychowawczego. Uczą wartości i zasad, tak potrzebnych w dorosłym życiu.

Czytaj więcej...

Koncert Absolwentów 2017

IMG 1857thWczoraj pięknym koncertem w sali OCK w Jabłonce zostały podsumowane osiągnięcia pierwszego rocznika absolwentów Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej w Jabłonce. Na sali gościliśmy Wójta gminy Jabłonka p. Antoniego Karlaka, dyrektor Centrum Usług Wspólnych p. Marię Staszkiewicz oraz Rodziców i Uczniów klasy czwartej cyklu czteroletniego. Koncert prezentował w jak najszerszym zakresie osiągnięcia czterech lat nauki.

Czytaj więcej...

Zajęcia profilaktyczne w Orawce

DSCF2290thW dniu 20 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Orawce odbyły się zajęcia profilaktyczne z zakresu zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i alkoholu. W zajęciach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół w Orawce oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Podwilku. Zajęcia prowadzili członkowie Fundacji Wspomagającej Wychowanie „Archezja” Michał Bukowski oraz Kamil Radoszyn.

Kampania ogólnopolska Zachowaj Trzeźwy Umysł - Na Skrzydłach Przyjaźni

1 60thSzkoła w Orawce w roku szkolnym 2016/2017 uczestniczyła w kampanii na rzecz profilaktyki uniwersalnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł. Na skrzydłach Przyjaźni. W ramach działań na rzecz kampanii, w naszej szkole podjęto szereg działań. W każdej klasie zostały przeprowadzone po 2 lekcje profilaktyczne z wykorzystaniem materiałów (scenariusze zajęć, broszurki dla uczniów i artykuły papierniczo-biurowe) dostępnych w programie.

Czytaj więcej...

Udzielenie absolutorium

absolutoriumW dniu 07 czerwca 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Jabłonka udzielono absolutorium Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za 2016 r. uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni Gminy Jabłonka zatwierdzili sprawozdanie finansowe i jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy.

Czytaj więcej...

Wstępne ankiety zgłoszeniowe dla osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej

fotowoltaikaWójt Gminy Jabłonka niniejszym informuje, że w dniach od 19 czerwca do 14 lipca 2017 w godzinach od 8:00 do 15:00 w Urzędzie Gminy pokój nr 110 (sala obrad) zbierane będą wstępne ankiety zgłoszeniowe osoby indywidualnej (budynek mieszkalny) dla osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznej - instalacja wytwarzająca prąd elektryczny pozyskany z energii słonecznej.

Czytaj więcej...