Poradnia chirurgiczna

Lek. med. A. Mazur

Przyjmuje:

Wtorek - od godz. 15:30 do 19:00
Czwartek - od godz. 9:00 do 12:30
 
 
REJESTRACJA TERMINOWA - W ORAWSKIM CENTRUM ZDROWIA W JABŁONCE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ 7:30 - 18:00
LUB TELEFONICZNIE: 18 264-20-22