sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Gratulujemy Orawce !

Gratulujemy Orawce !

4 mln zł wynosi dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Orawce. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na kosztorys inwestorski 10mln 800tys zł.

W czwartek,19 kwietnia Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę projektów w ramach II naboru do działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dofinansowaniem o łącznej wartości 157 193 731 zł zostanie wspartych 76 projektów.
 
Jednym z tych zatwierdzonych projektów jest projekt złożony przez Gminę Jabłonka pod tytułem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka”. Kwota pomocy z PROW to 4 mln zł.  Poziom współfinansowania projektu wynosi 50%  kosztów kwalifikowanych. Ze środków własnych Gmina Jabłonka musi wyłożyć kwotę 6mln 800zł.