sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Gratulujemy mieszkańcom Podwilka i Chyżnego !

Gratulujemy mieszkańcom Podwilka i Chyżnego !

Kolejna dotacja dla kanalizacji w Podwilku i Chyżnem. Gmina Jabłonka otrzymała 4 594 619,21 złotych kolejnej dotacji w ramach działania 7.1 Gospodarka wodno-ściekowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Cała wartość projektu wynosi 12 670 099,87 zł. Gmina Jabłonka ze środków własnych musi wyłożyć kwotę 7 975 480,66 zł na realizację projektu.

Dla Podwilka planuje się wydać kwotę 5 159 324,85 zł, natomiast dla Chyżnego 7 510 775,02 zł. W ramach tego projektu zostaną wykonane kolejne odcinki kanalizacji w Chyżnem i Podwilku.