sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Kanalizacja dla Orawki już w 2013

Kanalizacja dla Orawki już w 2013

 23 sierpnia 2012 r podpisana została umowa na wykonanie sieci kanalizacyjnej we wsi Orawka. Umowę podpisali Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak i Krzysztof Machnik (wykonawca), przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Danuty Sarniak.

Inwestycja realizowana będzie w II półroczu 2012r, a zakończona zostanie w 2013r. Gratulujemy Orawce tak wielkiej inwestycji i prosimy o współpracę mieszkańców z wykonawcą aby budowa przebiegała bezkonfliktowo i bez opóźnień.