sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Orawska Droga – zakończona budowa

Orawska Droga – zakończona budowa

24 sierpnia 2012r w Urzędzie Gminy Jabłonka odbyła się konferencja dotycząca zakończenia budowy „Orawskiej Drogi” prowadzącej z Jabłonki do Winiarczykówki. Odcinek słowacki Orawskiej Drogi jest na etapie robót wykończeniowych.

W Konferencji uczestniczyli Dyrektor Grzegorz Stech wraz z zastępcą Martą Maj z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Starosta Bobrowa Antoni Grobarcik, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Wójt Lipnicy Wielkiej Bogusław Jazowski, Pani Agata Mężyk Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu i inni. W ramach modernizacji odcinka zostały wyremontowane mosty na rzece Czarna Orawa, na potoku Syhlec, Lipnica a na potoku Krzywań powstał nowy most. Zrekonstruowana została nawierzchnia asfaltowa na odcinku od Jabłonki do Zubrohlawy. Koszt całkowity Projektu wynosi 4mln Euro. Starosta Bobrowa zaprosił wszystkie strony na konferencję po zakończeniu inwestycji po stronie słowackiej na koniec września.