Dotacje i Projekty

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo prow1

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. ,, Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę chodnika przy ul. Pogranicza w Jabłonce” mająca na celu ,, Kształtowanie przestrzeni publicznej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,, Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”
- wartość projektu – 827 943,31 zł
- wartość uzyskanego dofinansowania – 410 323,00 zł

logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Jabłonce” mająca na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępności do miejsc rekreacyjno-sportowych poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Jabłonka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Chyżnem" mająca na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępności do miejsc rekreacyjno-sportowych poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Chyżne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Lipnicy Małej" mająca na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępności do miejsc rekreacyjno-sportowych poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Lipnica Mała współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Orawce” mająca na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępności do miejsc rekreacyjno-sportowych poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Orawka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zubrzycy Dolnej” mająca na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępności do miejsc rekreacyjno-sportowych poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Zubrzyca Dolna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

logo prow2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej w Zubrzycy Górnej” mająca na celu zaspokojenie potrzeb i podniesienie jakości życia mieszkańców w zakresie poprawy dostępności do miejsc rekreacyjno-sportowych poprzez utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Zubrzyca Górna współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020