Dotacje i Projekty

Informacja o dofinansowaniu z programu Europa dla Obywateli

unia europa(Działanie 2.1 Partnerstwo miast) projektu dotyczącego współpracy partnerskiej pn.

,,Wspólnie kształtujemy przyszłość UE - wspólne działania w ramach Stałej Grupy Kontaktowej”.

Projekt umożliwi spotkanie naszych obywateli, z przedstawicielami miasta partnerskiego Reichelsheim (Niemcy), Nagymanyok (Węgry), Trstena (Słowacja), Horice (Czechy) oraz Brebu (Rumunia).

Spotkanie odbędzie się w Jabłonce w dniach od 16.07.2020 do 19.07.2020 r.

Jedną  z kluczowych kwestii na jakich skupi się projekt jest odpowiedź na pytanie jakie czynniki osłabiły i osłabiają nadal solidarność krajów w UE oraz co wspólnie powinniśmy zrobić w celu jej wzmocnienia. Razem doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy większej integracji,  wzmocnienia solidarnego i spójnego działania w Unii Europejskiej.

Podczas projektu przeprowadzimy konferencję dotyczącą przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości UE z perspektywy mieszkańców naszych gmin.

Współpraca interkulturalna zostanie nawiązana w szczególności podczas prezentacji kultury polskiej i gmin partnerskich na imprezie artystycznej V Międzynarodowy Festiwal Na Pograniczu Kultur w Jabłonce na Orawie oraz .„XXIX Orawskie Lato”.