sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Świętojańskie Zwyki 2015

Świętojańskie Zwyki 2015

W dniu 21 czerwca 2015r. w Orawce odbyły się „Świętojańskie Zwyki” nawiązujące do tradycji „święta pasterskiego” na Orawie w dniu św. Jana.

W czasie festynu któremu towarzyszyły śpiewy, najwięcej emocji budziły konkursy pasterskie na ser pasterski i smażenie jajecznicy. W tym roku rywalizowały trzy grupy: z Zubrzycy Górnej, Chyżnego i Orawki. Komisja przyznała pierwsze miejsca dla zespołu regionalnego „Koliba” z Orawki, zaś drugie miejsca ex aequo grupie „Skalniok” z Zubrzycy Górnej oraz  „Rombań” z Chyżnego. Dyplomy i nagrody wręczył Wójt Gminy Antoni Karlak. W czasie „Świętojańskich Zwyków” wręczono również nagrody w konkursach: Gminny Konkurs Literacki: Wieś i parafia Orawka, Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Karola Wojtyły, Gminny Konkurs Fotograficzny pt. Znaki sakralne na Orawie, Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży pt. Kościół w Orawce. Nagrody wręczył Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Ksiądz  Proboszcz Parafii Orawka Tadeusz Dąbrowski i Dyrektor Zespołu Szkół w Orawce - Maria Fifańska.

Dzieci z ZS w Orawce przedstawiły spektakl słowno-muzyczny pt. „Duszo słowiańska moja! Marzycielko wieczna”, przygotowany przez Monikę Jurczak, Arletę Kozłowską i Jana Palenika. Wystąpiły zespoły „Skalniok" z Zubrzycy Górnej, „Rombań” z Chyżnego, „Koliba” z Orawki oraz zagrał zespół „Arwa” z Orawki. Na zakończenie publiczność mogła wysłuchać koncertu „Siklawy”.

fot. Jan Ciepliński