sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

I Małopolski Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych

I Małopolski Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych

16-17 czerwca br. w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbywał się I Małopolski Przegląd Szkolnych Zespołów Regionalnych „To, co u nas najpiękniejsze” organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Związek Podhalan w Polsce w ramach Programu Edukacji Regionalnej „Nieprzemijające wartości”.

Oficjalnego otwarcia przeglądu adresowanego do zespołów regionalnych działających w małopolskich szkołach i placówkach dokonała pani Bożena Bryl – dyrektor nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie. W  imieniu gospodarza gminy Jabłonka uczestników i zebranych gości przywitał  – pan Bolesław Wójcik – zastępca wójta gminy Jabłonka. Głos zabrał również pan Julian Kowalczyk – wiceprezes ZG Związku Podhalan w Polsce. Natomiast podczas drugiego dnia prezentacji zespołów gościł także pan Aleksander Palczewski – Małopolski Kurator Oświaty. Rozpoczęcie przeglądu uświetnił występ zespołu Małe Podhale oraz trombity Haniaczyków, które rozbrzmiewały również drugiego dnia.

Pierwszego dnia przeglądu z programem artystycznym opartym na folklorze i tradycji prezentowanego regionu, a łączącym w sobie taniec, śpiew, muzykę, scenki obyczajowe, recytacje i gawędziarstwo wystąpiło 12 grup z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego. Z kolei drugiego dnia zaprezentowało się kolejnych 16 szkolnych zespołów regionalnych.

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbywał się pierwszy z dwóch etapów przeglądu - etap rejonowy, w czasie którego wytypowano zespoły do etapu wojewódzkiego. Dorobek artystyczny szkolnych zespołów regionalnych oceniała komisja w składzie:

Julian Kowalczyk – przewodniczący komisji – wiceprezes ZG Związku Podhalan w Polsce

Bożena Bryl – dyrektor nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie

Marta Zagórska – członek Prezydium ZG Związku Podhalan w Polsce

Anna Trebunia-Wyrostek – dyrektor Centrum Kultury i Promocji w Czarnym Dunajcu

Małgorzata Karpiel-Bzdyk – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej w Kościelisku

Robert Kowalczyk - dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Przegląd prowadziły: pani Aniela Kasiniak – przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu oraz pani Grażyna Karlak.