sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Jubileusz 300-lecia konsekracji zabytkowego kościoła w Orawce

Jubileusz 300-lecia konsekracji zabytkowego kościoła w Orawce

W dzień odpustu parafialnego ku czci św. Jana Chrziciela parafia w Orawce, a wraz z nią cała Orawa przeżywała jubileusz 300-lecia konsekracji zabytkowego kościoła. Mszy Świętej koncelebrowanej przewodniczył Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz.

W homilii Ksiądz Kardynał przypomniał czym jest konsekracja. Wskazał, że  poświęcenie budowli oznacza, że staje się ona przestrzenią dla Boga, aby w niej mógł spotkać się ze swym ludem. Jest to również świątynia dla człowieka, aby mu pomagała dostrzec całą prawdę o sobie, jako istocie stworzonej przez Boga i dla Boga.

Natomiast proboszcz parafii w Orawce, ks. Tadeusz Dąbrowski w swoim słowie zawarł podziękowania dla Księdza Kardynała oraz dla wszystkich biorących udział w uroczystościach i przyczyniających się do ich uświetnienia. A w uroczystościach uczestniczyli: kapłani z dekanatu orawskiego na czele z dziekanem księdzem Kazimierzem Czepielem, księża rodacy, siostry zakonne z zakonu Serafitek, Konsul Węgier, władze gminne i powiatowe, poczty sztandarowe szkół i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz parafianie i mieszkańcy Orawy, wśród których wielu ubranych było w regionalne stroje. Liturgię uświetniała muzyka orawska oraz „Schola z Orawki”.
 
300-lecie konsekracji kościoła w Orawce to czas dziękczynienia za dar tej świątyni – matki wszystkich kościołów Górnej Orawy. Podczas procesji z darami do ołtarza w wotum wdzięczności przyniesiono ornat orawski wykonany z sukna, ufundowany przez Wójta i Samorząd Gminy Jabłonka, nową monstrancję ufundowaną prze M. i A. Karlaka z rodziną, miód i oscypek niosła w darze rodzina J .i A. Kalaty,  a chleb i wino siostry zakonne.

Na okoliczność uroczystych obchodów 300. rocznicy konsekracji kościoła została ufundowana pamiątkowa tablica, której odsłonięcie i poświęcenie poprzedziło mszę świętą. Uroczystego odsłonięcia tablicy i obelisku dokonali: ks. kard. Stanisław Dziwisz; Dziekan Dekanatu Orawskiego ks. Kazimierz Czepiel; Proboszcz parafii w Orawce ks. Tadeusz Dąbrowski; Konsul Generalna Węgier w Krakowie Adrienne Koermendy; Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak; Radny Gminy Jabłonka Jan Głusiak, Sołtys Orawki Józef Kwaśnica; najstarszy mieszkaniec Orawki Józef Mastela i przedstawicielka młodego pokolenia Orawian Natalia Dziubek.

fot. Jan Ciepliński