sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Euroregion „Tatry” na Orawie

Euroregion „Tatry” na Orawie

29 czerwca 2015 roku w Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej miały miejsce dwa posiedzenia tj.:

Rady Związku Euroregionu „Tatry” pod przewodnictwem Przewodniczącego Antoniego Karlaka  - Wójta Gminy Jabłonka oraz Zgromadzenie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TARTY pod przewodnictwem Przewodniczącego Stefana Bielaka – Burmistrz Miasta Spiska Bela, podczas których omawiano ważne zagadnienia regionu pogranicza polsko – słowackiego.