sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gmina Jabłonka w rankingu Rzeczpospolitej

Historyczne osiągnięcie Gminy Jabłonka w Rankingu Najlepsza Gmina Wiejska 2015. Na 1566 gmin wiejskich w Polsce Jabłonka uplasowała się na 11 miejscu

Gmina Jabłonka została Laureatem Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”  2015 w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Nasza Gmina znalazła się na 11 miejscu w  „Złotej Setce Samorządów w Polsce”, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia, przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa.

W poniedziałek 13 lipca 2015r. Wójt Gminy Jabłonka w Warszawie w siedzibie redakcji „Rzeczpospolitej” w spotkaniu z 100.  najlepszych samorządów w Polsce. Wójt Antoni Karlak odebrał serdeczne gratulacje od prof. Jerzego Buzka za bardzo dobry wynik w rankingu. To po raz trzeci za kadencji wójta Antoniego Karlaka Gmina Jabłonka znalazła się w gronie 100. najlepszych gmin wiejskich w Polsce.

Rano we wtorek 14 lipca wójt Antoni Karlak spotkał się ze wszystkimi pracownikami gminy, aby poinformować o historycznym wyniku w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”  2015 oraz podziękować wszystkim pracownikom za trud i zaangażowanie. Podziękował również Radzie Gminy Jabłonka. Podkreślił, ze to nasz wspólny sukces, potwierdzenie ciągłego, zrównoważonego i mądrego rozwoju Gminy Jabłonka