sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Inwestycje infrastrukturalne otwarte podczas Orawskiego Lata

Inwestycje infrastrukturalne otwarte podczas Orawskiego Lata

W dniu 18 lipca 2015 r. oddano do użytku most do osiedla Żurki na potoku Syhlec oraz drogę na Zakamionek w Lipnicy Małej.

Most do osiedla Żurki na potoku Syhlec

Mieszkańców Lipnicy Małej oraz zaproszonych gości przywitał Artur Górka – sekretarz gminy Jabłonka.

Do przecięcia wstęgi zostali poproszeni:

Antoni Karlak – wójt gminy Jabłonka;
o. Szymon Wierzbiak – parafianin z Lipnicy Małej;
Eugeniusz Moniak – przewodniczący Rady Gminy Jabłonka;
Andrzej Jaros – burmistrz Wolborza;
Stefan Lopinsky – burmistrz Reichelsheim;
Karl Béla – burmistrz Nagymányok;
Adrian Ungureanu – burmistrz Brebu;
Jan Borkowski – przedstawiciel firmy wykonującej obiekt;
Jolanta Karkoszka i Emil Miciniak – mieszkańcy Lipnicy Małej;
Bartosz Miciniak – przedstawiciel najmłodszego pokolenia mieszkańców Lipnicy Małej.

Następnie o. Szymon Wierzbiak poświęcił nowo powstały obiekt, życząc, aby dobrze służył mieszkańcom.

Po poświęceniu mostu głos zabrał gospodarz gminy Antoni Karlak. W swoim przemówieniu Wójt zwrócił uwagę na trudności, z jakimi musiała się zmagać społeczność, by powstawał ten obiekt. Życzył mieszkańcom, aby ten most jednoczył wszystkich jego użytkowników.

Głos również zabrali przedstawiciele komitetu organizacyjnego. Dziękując za budowę tego mostu, podkreślili, iż po wielu latach oczekiwania mogą teraz swobodnie przeprawiać się na drugi brzeg. Do tej chwili musieli korzystać z innych mostów położonych często daleko od miejsca zamieszkania.
Most liczy 24,4 metra długości, 3,5 metra szerokości, nośność 30 ton.

Droga na Zakamionek otwarta

Do przecięcia wstęgi zostali poproszeni:

Antoni Karlak – wójt gminy Jabłonka;
Ks. Adam Leśniak – proboszcz parafii w Lipnicy Małej;
Ks. Jan Kołodziej – proboszcz parafii w Zubrzycy Górnej;
Eugeniusz Moniak – przewodniczący Rady Gminy Jabłonka;
Anna Paluch – poseł na Sejm RP;
Andrzej Jaros – burmistrz Wolborza;
Stefan Lopinsky – burmistrz Reichelsheim;
Karl Béla – burmistrz Nagymányok;
Adrian Ungureanu – burmistrz Brebu;
Władysław Głód – dyrektor firmy wykonującej obiekt;
Karol Ogórek, Józef Ogórek i Stanisław Rehmann – mieszkańcy Lipnicy Małej;
Michał Sobek – przedstawiciel najmłodszego pokolenia mieszkańców Lipnicy Małej.

Najpierw głos zabrali duchowni. Ks. proboszcz Adam Leśniak oraz o. Szymon Wierzbiak po poświęceniu nowej drogi życzyli lipniczanom, aby dobrze z niej korzystali, by wszystkim służyła.

Z kolei wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak w swoim przemówieniu podziękował mieszkańcom za życzliwość i życzył, aby ten obiekt jednoczył wszystkich jego użytkowników.

Głos również zabrali: Anna Paluch, która oceniła zmiany, jakie dokonały się w samorządzie w ciągu ostatnich 25 lat. Mieszkańcy natomiast podkreślali korzyści, jakie daje nowa droga. Pogratulowali także Wójtowi 11. miejsca dla gminy Jabłonka w rankingu „Rzeczpospolitej”.

Droga liczy 755 metrów długości, 3 metry szerokości, wyremontowano 3 przepusty.
 
tekst: dr Barbara Zgama
fot. Ewelina Rusnak