sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

MAŁOLIPNICKIE GRZYBOBRANIE

MAŁOLIPNICKIE GRZYBOBRANIE

9 sierpnia 2015 na polanie Polenica w Lipnicy Małej odbyła się dziewiątaedycja tradycyjnego festynu „Małolipnickie Grzybobranie”.

Na samym początku zagrała Orkiestra Dęta z Lipnicy Małej. Imprezę oficjalnie otworzył Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, który serdecznie wszystkich przywitał i poprosił na scenę gości i gospodarzy tegorocznego festynu: Ks. Prof. Józefa Morawę, Ks. Proboszcza Adama Leśniaka, Primatora Miasta Trstena Juraja Bernat’áka, Zastępcę Wójta Gminy Jabłonka Bolesława Wójcika, Przewodniczącego Rady Gminy Eugeniusza Moniaka z radnymi oraz sołtysa Lipnicy Małej Leona Łukę. 

Program po tytułem „Kozała mi mać” zaprezentował zespół Małolipnicanie, który działa  od 2012 roku przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga. Zagrała również małolipnicka muzyka „Młodzi Tolofi” oraz kapela akordeonistów „Dobrzy znajomi”. Na koniec, prezentując swoje najlepsze skecze i piosenki, licznie zgromadzoną publiczność bawił kabaret „Rak”.

 

Foto: Jan Ciepliński