Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2015

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 2015

W dniu 13 września 2015 roku na stadionie sportowym w Jabłonce odbyły się Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Gospodarzem i organizatorem zawodów był Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak wraz z Zarządem Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na czele z Komendantem Oddziału Gminnego ZOSP RP Janem Kuczkowiczem oraz Prezesem Gminnym ZOSP RP Panem Andrzejem Buroniem.

Na zaproszenie Wójta Antoniego Karlaka w zawodach uczestniczyła jednostka Straży Pożarnej z Trsteny. Na zawodach gościli: poseł na Sejm RP a zarazem Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie Edward Siarka, Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu, mł. bryg. Mariusz Łaciak, radni powiatowi, gminni oraz sołtysi. Obecność tak wielu gości i kibiców, sympatyków straży oraz całych rodzin na zawodach świadczy o wysokiej randze zawodów i zainteresowaniu ochroną przeciwpożarową w Gminie Jabłonka. Sędzią głównym zawodów był asp. sztab  Piotr Oleś. Wszystkie drużyny zostały nagrodzone nagrodami rzeczowymi (sprzęt osobistej ochrony przeciwpożarowej), pucharami, nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Wójta Gminy Jabłonka. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy za rok.

Składamy podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sprawnego przeprowadzenia zawodów, naczelnikom i prezesom jednostek OSP przygotowujących drużyny uczestniczące w zawodach a zwłaszcza opiekunom Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz Komendantowi Powiatowemu PSP w Nowym Targu - młodszemu bryg. Mariuszowi Łaciakowi wraz z komisją sędziowską.

fot. Łukasz Sowiński

Poniżej przedstawiamy wyniki zawodów:

Jednostki OSP Męskie (gr. A)

1. OSP Zubrzyca Dolna
2. OSP Jabłonka
3. OSP Zubrzyca Górna
4. OSP Podwilk
5. OSP Orawka
6. OSP Lipnica Mała

Jednostki OSP Kobiece (gr. C)

1. OSP Jabłonka
2. OSP Zubrzyca Dolna

Kategoria: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

Chłopcy :
1. MDP Zubrzyca Dolna
2. MDP Zubrzyca Górna
3. MDP Jabłonka

Dziewczęta:
1. MDP Zubrzyca Dolna

Protokół zawodów (.pdf)