Sukces Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Zubrzycy Dolnej na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych

Sukces Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Zubrzycy Dolnej na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych

W dniu 20 września 2015 roku na stadionie sportowym w Czarnym Dunajcu odbyły się VIII Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze Powiatu Nowotarskiego.

Gminę na zawodach reprezentowały cztery zespoły  w kategorii A  - OSP Jabłonka (IV miejsce), w kategorii C – OSP Jabłonka (II miejsce) oraz dwie  Młodzieżowe Dryżyny Pożarnicze z Zubrzycy Dolnej.

Młodzi adepci pożarnictwa z Zubrzycy Dolnej  potwierdzili  prymat z zawodów gminnych,  wygrywając rywalizację powiatową.

W przyszłym roku będą reprezentować gminę i powiat, na wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych.

Młodzieży, opiekunom i rodzicom gratulujemy ogromnego sukcesu. 

Wyniki rywalizacji

Łącznie o tytuł najlepszych zmierzyło się 26 drużyn w 4 kategoriach:

Seniorzy i Seniorki
- Ćwiczenie bojowe
- Sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami

Grupa A (mężczyźni)
1. OSP Wróblówka - 100,84 pkt.
2. OSP Stare Bystre - 103,74 pkt.
3. OSP Piekielnik - 106,24 pkt.
4. OSP Jabłonka - 110,60 pkt.
5. OSP Podsarnie - 112,26 pkt.
6. OSP Krempachy - 115,87 pkt.
7. OSP Grywałd - 119,15 pkt.
8. OSP Maruszyna - 119,98 pkt.
9. OSP Gronków - 126,09 pkt.
10. OSP Maniowy - 138,32 pkt.
11. OSP Lipnica Wielka Murowanica - 140,68 pkt.

Grupa C (kobiety)
1. OSP Krempachy - 118,00 pkt.
2. OSP Jabłonka - 122,73 pkt.
3. OSP Piekielnik - 133,88 pkt

 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP)
- Rozwinięcie bojowe
- Bieg sztafetowy

MDP - Chłopcy:
1. OSP Zubrzyca Dolna - 1032,39 pkt.
2. OSP Kacwin - 1030,5 pkt.
3. OSP Szaflary - 1029,8 pkt.
4. OSP Szlembark - 1025,66 pkt.
5. OSP Podsarnie - 1003,74 pkt.

MDP - Dziewczęta:

1. OSP Zubrzyca Dolna - 1014,64 pkt.
2. OSP Nowa Biała - 1012,20 pkt.
3. OSP Stare Bystre - 1001,57 pkt.
4. OSP Klikuszowa - 993,42 pkt.
5. OSP Frydman - 984,16 pkt.
6. OSP Szaflary - 977,79 pkt.
7. OSP Raba Wyżna - 952,32 pkt.
 

Zdjęcia archiwum OSP Zubrzyca Dolna  http://osp.zubrzycadolna.pl/

Foto: Jan Krzysztofek