sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

BENEFIS LUDWIKA MŁYNARCZYKA

BENEFIS

LUDWIKA MŁYNARCZYKA

W sobotę, 3 października w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce odbył się benefis Ludwika Młynarczyka – orawskiego muzyka, regionalisty, nauczyciela, płanetnika spod Babiej Góry, wychowawcy wielu pokoleń orawskich muzykantów.

Zebranych przywitała orawska muzyka, a Jubilat zajął miejsce w przygotowanej na scenie orawskiej izbie. Wówczas prowadzący uroczystość poinformowali, że Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał Panu Ludwikowi Młynarczykowi Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski, który jest wyróżnieniem przyznawanym za aktywne działania na rzecz społeczności lokalnych, przyczyniające się do rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i wzbogacające tym samym dorobek regionu. Po wysłuchaniu laudacji, Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda, Senator RP Stanisław Hodorowicz, Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak oraz Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu Antoni Malczak wręczyli Panu Ludwikowi Młynarczykowi Srebrną Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Każdy z Panów pogratulował oraz powiedział kilka słów o Laureacie i jego działalności. Gratulacje złożyli również licznie przybyli goście. Pan Ludwik Młynarczyk w trakcie uroczystości głos zabierał kilkakrotnie, bawiąc zebranych licznymi anegdotami oraz ciepło dziękując za pamięć i zorganizowanie tej uroczystości.

Kolejną cześć programu stanowiła emisja filmu „W Kiczorach pod Babią Górą”, który nagrało Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce w 2015 roku. Następnie poprzez śpiew i taniec podziękowania Jubilatowi złożyli: Zespół z Przywarówki „Orawianie” im. Heródka oraz Zespół „Iskierecki” z Podszkla. Na koniec części artystycznej wystąpił Zespół Regionalny „Lipniczanie” z Lipnicy Wielkiej.

Uroczysty wieczór zakończyły owacje na stojąco i śpiew Sto lat.