Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Jabłonka

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Jabłonka

Dnia 13 października obchody Dnia Nauczyciela w Gminie Jabłonka rozpoczęły się spotkaniem w Gminnym Przedszkolu Samorządowym. Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak spotkał się z przedszkolakami i ich rodzicami w nowo wyremontowanym budynku przedszkola.

Rodzice i nauczyciele wdzięczni za wykonane prace, które poprawią warunki pracy i bezpieczeństwo dzieci, podziękowali za podjęcie zadania remontu budynku. W godzinach wieczornych do Orawskiego Centrum Kultury przybyli zaproszeni przez Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka nauczyciele i nauczyciele emeryci z placówek oświatowych gminy Jabłonka. Władze gminy reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Pan Eugeniusz Moniak, Pani Danuta Sarniak skarbnik gminy, sekretarz gminy Artur Górka oraz Grażyna Karlak Przewodnicząca Komisji Oświaty Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej. Na spotkanie przybyli również zaproszeni goście; Pani Bożena Bryl dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, Pani Maria Hrustek prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych.

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, którzy uzyskali wysokie wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracują na rzecz środowiska otrzymali nagrody Wójta Gminy Jabłonka. Były życzenia, kwiaty i piękny, pełen humoru program artystyczny przygotowany przez uczniów gimnazjum w Zubrzycy Dolnej. Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu pianisty Marka Ciesielskiego i skrzypaczki Karoliny Szymbara.