Uroczystości nadania imienia Ks. Jana Góralika Gimnazjum w Podwilku

Uroczystości nadania imienia  Ks. Jana Góralika Gimnazjum w Podwilku

W dniu 14 października 2015 r. w Zespole Szkół w Podwilku odbyła się uroczystość nadania Gimnazjum imienia Ks. Jana Góralika. To niezwykle wydarzenie dla całej społeczności szkolnej - ogromny powód do radości i dumy, ale również zobowiązanie do godnego reprezentowania jego imienia i poszanowania historii.

Uroczystość rozpoczęła się od krótkiej prezentacji Patrona – postaci zasłużonej dla regionu, przedwojennego proboszcza tamtejszej parafii, który działając na rzecz lokalnego społeczeństwa zapisał się w historii Orawy jako wzór do naśladowania - którą zaprezentował absolwent szkoły – p. Łukasz Wiater. Podczas Mszy świętej koncelebrowanej przez biskupa Jana Szkodonia został również poświęcony sztandar gimnazjum Zespołu Szkół w Podwilku.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, a także parlamentarzyści i pracownicy zaprzyjaźnionych szkół i placówek oświatowych, sponsorzy, media i poczty sztandarowe innych szkół oraz rodzice i uczniowie. Aktu nadania szkole imienia dokonał Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak odczytując uchwałę, a następnie przekazując akt na ręce Pani Dyrektor Aliny Leksander. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak życząc nauczycielom i uczniom sukcesów i zadowolenia z wykonywanych codziennie obowiązków. Głos zabrali: poseł na sejm Edward Siarka, starosta nowotarski Krzysztof Faber, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Bożena Bryl, Prezes Banku Spółdzielczego Józef Szperlak, radny powiatowy Julian Stopka, sołtys wsi Podwilk Emil Hola oraz Pani Bernadetta Słaba.

Uroczystość zwieńczyła część artystyczna wykonana przez absolwentów i uczniów Szkoły. Dominika Grzybacz - laureatka licznych konkursów pianistycznych krajowych i międzynarodowych wykonała Andante Spianato Wielki Polonez Es-dur Fryderyka Chopina. Szymon Grzybacz – laureat licznych konkursów wokalnych krajowych i międzynarodowych.

fot. Łukasz Sowiński