Mikołajki 2015

Mikołajki 2015

Jak co roku, 6 grudnia do orawskich dzieci przybył Święty Mikołaj. Uroczyste spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w kościele pw. Św. Brata Alberta w Borach, którą odprawił ksiądz proboszcz Grzegorz Łomzik. W liturgii uczestniczyły dzieci z Orawy, uczniowie biorący udział w konkursach „Mikołajki 2015”, zaproszeni goście oraz parafianie. Po Mszy Św. korowód prowadzony przez Świętego Mikołaja przybył do Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce, gdzie na Świętego z niecierpliwością wyczekiwały tłumy najmłodszych.

Po przywitaniu specjalnego gościa, dzieci obejrzały przygotowany dla nich program artystyczny. Po czasie wspólnej zabawy nastąpiło wręczenie nagród w konkursie plastycznym i literackim. Jury oceniło ponad 500 prac. Przyznano również Ordery Świętego Mikołaja. Nagrody zwycięzcom wręczali: Zastępca Wójta Gminy Jabłonka Bolesław Wójcik, Poseł na Sejm RP Edward Siarka, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber oraz Wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Dorota Słońska-Halczak. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze, na zakończenie każde dziecko zostało obdarowane słodkim upominkiem.

fot. Jan Ciepliński