sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak Honorowym Obywatelem Wolborza

Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak Honorowym Obywatelem Wolborza

W sobotę 5 grudnia 2015r. na zakończenie obchodów 950-lecia Wolborza wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Wolborza. Akt nadania przyznała Rada Miasta Wolborza 22 września 2015r. w uznaniu zasług na rzecz partnerskiej współpracy pomiędzy samorządami gmin Wolbórz i Jabłonka oraz za działalność  promującą miasto Wolbórz w dziedzinie życia społecznego, gospodarczego oraz oświaty i kultury.

Wniosek w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Wolborza złożyło do Rady Miejskiej Wolborskie Towarzystwo Kultury i Turystyki. Powołana kapituła pozytywnie odniosła się do aplikacji i zwróciła się do Rady Miejskiej o podjęcie stosownej uchwały. Ta jednogłośnie na sesji 22 września 2015r. podjęła taką uchwałę. Jest to drugi tytuł Honorowego Obywatela Wolborza, pierwszy tytuł otrzymał Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kolegiacie wolborskiej. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Arcybiskup Władysław Ziółek. Po mszy św. w wolborskim Domu Kultury nastąpiło uroczyste zakończenie obchodów 950-lecia Wolborza. Laudacje z okazji nadania Honorowego Obywatela Wolborza Antoniemu Karlakowi wygłosił przewodniczący Rady Miasta Wolborza Bogdan Szulc, podkreślając zasługi Wójta Gminy Jabłonka w rozwoju partnerstwa gmin Jabłonki i Wolborza oraz jego długoletnie związki z Wolborzem, zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne miasta i gminy.  Akt Nadania Tytułu wręczyli przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Szulc, burmistrz Wolborza Andrzej Jaros oraz wiceprzewodnicząca Rady Danuta Gwóźdź. Władze miejskie, na czele z burmistrzem Andrzejem Jarosem wręczyły wójtowi Antoniemu Karlakowi symboliczny klucz, wyrażając w ten sposób szacunek oraz wdzięczność za wieloletnią współpracę. Niespodzianką dla laureata był odśpiewany wspólnie z zespołem Cantare hymn Orawy. Pan Antoni Karlak otrzymał również drobny upominek od Jadwigi Banaszkiewicz i Henryka Sęka- przedstawicieli Wolborskiego Towarzystwa Kultury i Turystki. Wójt Gminy Jabłonka obecny był na tej uroczystości wraz z całą rodziną. Przyznanie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza jest niewątpliwie wielkim wyróżnieniem i zaszczytem dla naszego wójta.

Foto: Archiwum Urzędu Miasta i Gminy Wolbórz