sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Podziękowanie Wójta Gminy Jabłonka - Antoniego Karlaka, za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza

Podziękowanie Wójta Gminy Jabłonka - Antoniego Karlaka, za nadanie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza

Szanowny Pan Bogdan Szulc Przewodniczący Rady Miasta w Wolborzu

Pragnę jeszcze raz na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania za nadanie mi tytułu Honorowego Obywatela Wolborza. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. To były wyjątkowe i wzruszające chwile, spędzone w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Tę jakże bliską i prawdziwą wspólnotę między samorządami Jabłonki i Wolborza w ujmujący sposób przedstawił w laudacji Pan Przewodniczący Rady Miasta, za co z całego serca dziękuję.

Chciałbym wyrazić wdzięczność za nadanie mi tego zaszczytu wszystkim mieszkańcom Wolborza, Radzie Miejskiej Wolborza, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi Wolborza Andrzejowi Jarosowi oraz poprzedniej Pani Burmistrz Elżbiecie Ościk i Wójtowi Henrykowi Sękowi, z którym wspólnie rozpoczynaliśmy partnerstwo naszych gmin. Szczególnie ciepło dziękuję Wolborskiemu Towarzystwu Kultury i Turystyki, które wystąpiło z wnioskiem do Rady Miejskiej o nadanie mi tego tytułu.

Przyjęcie tytułu Honorowego Obywatela Wolborza to dla mnie ogromny honor i zaszczyt.

Wójt Gminy Jabłonka

Antoni Karlak