sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Orawski Opałatek 2015

Orawski Opałatek 2015

W piątek 18 grudnia 2015r. do Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce na „Orawski Opłatek” tłumnie przybyli goście z polskiej i słowackiej Orawy, dzieląc się miłością, dobrocią i ciepłem wigilijnych życzeń. W opłatku uczestniczyli przedstawiciele całej orawskiej społeczności od emerytów i rencistów, poprzez samorządowców, nauczycieli, lekarzy, aż po najmłodsze pokolenie Orawian.

Swoją obecnością zaszczycił nas ks. biskup Jan Szkodoń. Przybyli również: ks. dziekan dekanatu orawskiego Kazimierz Czepiel, ks. proboszcz Jabłonki – Bory Grzegorz Łomzik, ks. proboszcz Chyżnego Andrzej Mikołajczyk,  Poseł na Sejm RP Edward Siarka oraz starostowie ze Słowacji i primator Trsteny Juraj Bernatak. Cały wieczór opłatkowy w świątecznym, ciepłym nastroju prowadziła Grażyna Karlak.
Na „Orawskim opłatku” już po raz piąty wręczono nagrodę Wójta Gminy Jabłonka „Człowiek człowiekowi”, za działania dla dobra drugiego człowieka. Członek kapituły Robert Kowalczyk przeczytał uzasadnienie tegorocznego werdyktu. W tym roku Kapituła przyznała  tę prestiżową nagrodę Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Janowi Szkodoniowi, Helenie Komońskiej, Andrzejowi Madeji i doktorowi Janowi Grygierczykowi.

Następnie do orawskiego, wigilijnego stołu prowadząca zaprosiła Wójta Gminy Jabłonka Antoniego Karlaka, ks. biskupa Jana Szkodonia, Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka oraz ks. dziekana Kazimierza Czepiela, ks. proboszcza Grzegorza Łomzika i ks. proboszcza Andrzeja Mikołajczyka. Ze „światełkiem betlejemskim” przybyli orawscy harcerze z Zespołu Szkół w Jabłonce. Ks. Biskup Jan Szkodoń wygłosił słowo Boże, życzył wszystkim Bożego błogosławieństwa, po czym wraz z ks. proboszczem Kazimierzem Czepielem poprowadzili wspólną modlitwę. Ze świątecznymi życzeniami do zebranych zwrócił się Przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Moniak oraz Wójt Antoni Karlak, mówiąc o potrzebie pojednania, mocnego utwierdzenia w chrześcijańskich wartościach i wspólnej pracy dla dobra rodziny, orawskich dziedzin, gminy i całej Orawy.

Następnie wszyscy łamali się opłatkiem, składając sobie życzenia. Na zakończenie Orawskiego Opłatka wysłuchaliśmy polskich kolęd w wykonaniu Jana Kowalczyka, solisty filharmonii i opery krakowskiej.
 
foto: Jan Ciepliński