I Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” w Jabłonce

I Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok” w Jabłonce

W Jabłonce w Orawskim Centrum Kultury w czwartek 7 kwietnia odbył się w ramach obchodów 450-lecia Jabłonki I Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych „Orawski Zbyrcok”. Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali Wójt Gminy Jabłonka - Antoni Karlak i dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu - Antoni Malczak.

Wójt Antoni Karlak zwrócił uwagę na cele i założenia przeglądu: „Jego celem jest popularyzacja oraz dokumentacja tradycji autentycznego muzykowania i śpiewu ludowego na Orawie, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego Górnej Orawy, zachowanie „czystości” orawskiego folkloru, specyfiki i różnorodności kultury orawskich górali. W górach, na Orawie muzyka pełniła wyjątkową rolę, ściśle wpisana była w życie górali, niejako oddaje ich ducha, charakter, mentalność, a przede wszystkim wrażliwość na świat i drugiego człowieka. Wobec unifikacji kultury wzrasta potrzeba kultywowania i pielęgnowania tradycyjnej orawskiej muzyki.  Jestem przekonany, że ten przegląd przyczyni się do popularyzacji i zachowanie orawskiego folkloru.”

Komisja artystyczna w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog, Jadwiga Adamczyk – muzyk MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu, Barbara Zgama – językoznawca PPWSZ w Nowym Targu, Benedykt Kafel – etnograf  MCK  SOKÓŁ w Nowym Sączu, Marcin Kowalczyk – etnolog OPE w Zubrzycy Górnej po przesłuchaniu 57 grup (kapele, instrumentaliści, grupy śpiewacze i soliści śpiewacy 180 uczestników) przyznała nagrody w trzech kategoriach wiekowych (dziecięca, młodzieżowa, dorosła).  Dyplomy i nagrody wręczył Wójt Antoni Karlak i przewodnicząca komisji artystycznej Aleksandra Szurmiak-Bogucka.

fot. Jan Ciepliński

Protokół posiedzenia komisji oceniającej I Przegląd Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych Orawski Zbyrcok, który odbył się 7 kwietnia 2016 w Jabłonce w OCK w ramach obchodów 450-lecia Jabłonki

Komisja w składzie:

Pani Aleksandra Szurmiak-Bogucka – etnomuzykolog
Pani Jadwiga Adamczyk – muzyk MCK SOKÓŁ w Nowym Sączu
Pani Barbara Zgama – językoznawca PPWSZ w Nowym Targu
Pan Benedykt Kafel – etnograf  MCK  SOKÓŁ w Nowym Sączu
Pan Marcin Kowalczyk – etnolog OPE w Zubrzycy Górnej

po wysłuchaniu uczestników w trzech kategoriach wiekowych (dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych) postanowiła przyznać następujące miejsca:

w kategorii DZIECIĘCYCH muzyk ludowych

I miejsce otrzymuje
- Muzyka dziecięca zespołu Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
II miejsca nie przyznano
Trzy równorzędne  III miejsca otrzymują:
- Muzyka Małolipnicanie z Lipnicy Małej
- Muzyka OCK w Jabłonce Orawianki
- Muzyka OCK w Jabłonce Małe lipniczanki
Dyplom za udział otrzymuje Muzyka Małe Podhale z Jabłonki.

W kategorii DZIECIĘCYCH grup śpiewaczych


Dwa równorzędne I miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza Serdocki z Podszkla
- grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Orawskie Dzieci z Lipnicy Wielkiej
II miejsce otrzymuje
- grupa śpiewacza OCK w Jabłonce
Dwa równorzędne III miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza Małolipnicanie z Lipnicy Małej
- grupa śpiewacza Małe Podhale z Jabłonki
Dyplom za udział grupa śpiewacza z SP nr 1 w Lipnicy Małej.

W kategorii DZIECIĘCYCH solistów instrumentalistów

Trzy równorzędne I miejsca otrzymują:
- Joanna Baliga z Chyżnego – OCK
- Żaneta Stopiak-Głuch z Lipnicy Wielkiej
- Jan Kowalczyk z Lipnicy Wielkiej
Trzy równorzędne II miejsca otrzymują:
- Michał Kubacki z Jabłonki OCK
- Piotr Murzański z  Lipnicy Małej OCK
- Michał Dziurczak z Jabłonki OCK
III miejsce otrzymuje
- Sylwia Wontorczyk z Lipnicy Małej.

W kategorii DZIECIĘCYCH solistów śpiewaków

I miejsce otrzymuje Wioletta Jędraszczak z Podszkla
II miejsce otrzymuje Agata Miciniak z Lipnicy Wielkiej
Dyplom za udział otrzymuje Judyta Knapczyk z Zubrzycy Górnej.

W kategorii muzyk MŁODZIEŻOWYCH

Trzy równorzędne I miejsca otrzymują:
- muzyka Borzanie z Jabłonki-Bory OCK
- muzyka Rombań z Chyżnego
- muzyka młodzieżowa Zespołu Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują:
- muzyka rodzinna Paściaków z Chyżnego OCK
- muzyka Podśklanie z Podszkla
Trzy równorzędne III miejsca otrzymują:
- muzyka Zespołu Regionalnego Piekielnicanie z Piekielnika
- muzyka Zespołu Koliba z Orawki
- muzyka TOLOFI z Lipnicy Małej

W kategorii MŁODZIEŻOWYCH zespołów śpiewaczych


Dwa równorzędne I miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza Tercia z ZS Podwilka
- grupa śpiewacza Zespołu Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej
Trzy równorzędne II miejsca otrzymują:
- grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Piekielnicanie z Piekielnika
- grupa śpiewacza Rombań z Chyżnego
- grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Koliba z Orawki
III miejsce otrzymuje
- grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Serdocki z Podszkla.

W kategorii MŁODZIEŻOWYCH solistów instrumentalistów

Dwa równorzędne I miejsca otrzymują:
- Jonasz Pieronek z Podwilka
- Patryk Frajcosz z Podwilka
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują:
- Paweł Lenart z Jabłonki-Bory
- Patrycja Wójciak z Lipnicy Wielkiej - Przywarówki
Dwa równorzędne III miejsca otrzymują:
- Daniel Stec z Lipnicy Małej
- Marcelina Bury z Lipnicy Małej
Dyplom za udział otrzymuje Edyta Paściak.

W kategorii DOROSŁYCH MUZYK LUDOWYCH


Trzy równorzędne I miejsca otrzymują:
- muzyka Hajduki z Zubrzycy Dolnej
- muzyka Ludwika Młynarczyka z Kiczor
- muzyka Orawianie
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują:
- muzyka Arwa z Orawki
- muzyka Węgrzyni z Przywarówki
III miejsce otrzymuje muzyka Zespołu Regionalnego Koliba z Orawki.

W kategorii DOROSŁYCH GRUP ŚPIEWACZYCH


I miejsce otrzymuje grupa śpiewacza Zespołu Regionalnego Ziemia Orawska z Lipnicy Wielkiej

W kategorii DOROSŁYCH SOLISTÓW INSTRUMENTALISTÓW

Dwa równorzędne I miejsca otrzymują:
- Eugeniusz Karkoszka z Lipnicy Wielkiej
- Patryk Rudnicki z Lipnicy Wielkiej
Dwa równorzędne II miejsca otrzymują:
- Janusz Haniaczyk z Zakopanego
- Paweł Czaja z Jabłonki
III miejsce otrzymuje Dawid Jasiura z Lipnicy Wielkiej

W kategorii DOROSŁYCH SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW

Dwa równorzędne I miejsca otrzymują:
- Stefania Solawa z Zubrzycy Górnej
- Helena Kowalczyk z Zubrzycy Górnej.

Komisja z satysfakcją stwierdza, że ruch folklorystyczny na Orawie w ciągu ostatnich 20 lat – dzięki aktywności miejscowych działaczy, został zdynamizowany ilościowo i jakościowo. Cieszy duża liczba dzieci i młodzieży w kategoriach instrumentalnych. Szkoda, że coraz mniej liczna grupa najstarszych uczestników bierze udział w konkursie – co stanowiłoby dobry wzorzec dla najmłodszych, szczególnie w zakresie repertuaru. Wyjątkowe uznanie uzyskuje dobór tradycyjnych i rzadkich melodii oraz pieśni. Szczególne słowa uznania kierujemy pod adresem organizatorów za podjęcie po dłuższej przerwie konfrontacji artystycznej folkloru orawskiego, co mamy nadzieję, wpłynie na dalszy jego rozwój i wysoki poziom.

Na tym protokół zakończono i podpisano.