sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Euroregion „Tatry" z powinszowaniem Jabłonce

Euroregion „Tatry" z powinszowaniem Jabłonce

 

fot. Łukasz Sowiński - galeria

fot. Jan Ciepliński - galeria

O godzinie 15.30 wójt gminy Jabłonka i jednocześnie Przewodniczący Euroregionu „Tatry” Antoni Karlak wraz z Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej Ivanem Škorupą,

w obecności Honorowego Prezesa Euroregionu „Tatry” Wendelina Habera, Przewodniczącego Zdrużenia Euroregionu „Tatry” Jana Ferenczaka Primatora Kieżmarku, dyrektora Biura Euroregionu „Tatry” Antoniego Nowaka, dyrektor Biura Zdrużenia Euroregionu „Tatry” Radosławy Kravcikovej, członka Światowego Związku Żołnierzy Zarządu Głównego AK Macieja Jarosińskiego, dyrektor Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej TATRY Agnieszki Pyzowskiej i wiceprezesa Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo Handlowej Jerzego Prażucha otwarł wystawę rezultatów zrealizowanych mikroprojektów w Euroregionie „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Podczas otwarcia wystawy zarówno Generalny Konsul Słowacji, jak i przedstawiciele Euroregionów z obu stron granicy wyrazili podziw dla wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka oraz podziękowali za owocną współpracę. Wszyscy zebrani usłyszeli, że łączą nas już nie tylko Tatry, ale także mikroprojekty.

Następnie głos zabrali burmistrz Limanowej Władysław Bieda oraz były Primator Józef Dubjak.

Od godziny 16.30 na scenie centrum kultury prezentowały się zespoły ze Słowacji i Polski. Wystąpili: zespół taneczny Maguračik z Kieżmarku oraz zespół taneczny FREEZE z Liptowskiego Mikulasza, zespół folklorystyczny Rosička z Dolnego Kubina oraz zespół New Market Jazz Band z Nowego Targu.

tekst. Barbara Zgama