sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

"Małolipnickie grzybobranie"

"Małolipnickie grzybobranie"

Fot. Jan Ciepliński - galeria

fot. Krzysztof Krzysztofiak - film

Dziesiąta edycja „Małolipnickiego grzybobrania” odbyła się 7 sierpnia 2016 r. na polanie Polenica w Lipnicy Małej.
Tradycyjnie już, jako pierwsza zaprezentowała się Orkiestra Dęta z Lipnicy Małej. Festyn oficjalnie otworzył Z-ca Wójta Gminy Jabłonka Bolesław Wójcik, który serdecznie wszystkich powitał i na scenę zaprosił gości i gospodarzy: Proboszcza Parafii pw. Św. Stefana w Lipnicy Małej Ks. Adama Leśniaka, Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka Eugeniusza Moniaka, Sołtysa Sołectwa Lipnica Mała Leona Łukę, Prezesa Leśnej Wspólnoty Urbarialnej w Lipnicy Małej Józefa Jasiurkę oraz Wójta Gminy Lipnica Wielka Bogusława Jazowskiego.

Po oficjalnym otwarciu, licznie przybyła publiczność „Małolipnickiego grzybobrania” obejrzała i wysłuchała część artystyczną, którą rozpoczął występ zespołu działającego przy Stowarzyszeniu Rodzina Kolpinga w Lipnicy Małej „Orawska rodzina”. Następnie zaprezentował się kolejny zespół z Małej Lipnicy - „Małolipnicanie”, którzy wystąpili z programem „Zbój spod Babiej Góry” . W programie wystąpiła również małolipnicka muzyka Młodzi Tolofi wraz z Ludwikiem Młynarczykiem oraz kapela akordeonistów „Dobrzy znajomi”. Koncert zespołu „R-G-T” ze Słowacji zakończył tradycyjny festyn „Małolipnickie grzybobranie”.