sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Bieżące inwestycje gminne

Bieżące inwestycje gminne

 

W chwili obecnej prowadzone są następujące inwestycje na terenie gminy:

- odbudowa mostu „Koło Starego Sołtysa” na cieku Syhlec w Lipnicy Małej,

- odbudowa mostu „koło strażnicy” na cieku Potok Zubrzyca w Zubrzycy Dolnej,

- budowa boiska sportowego w Chyżnem,

- przebudowa i budowa dróg gminnych na terenie całej gminy Jabłonka (wykonano na drogach gminnych nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 5,100 kilometra),

- rekanalizacja poszczególnych miejscowości,

- budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w Zubrzycy Górnej Zimna Dziura wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu oraz remont drogi przez Zimną Dziurę wraz z budową mostów,

- budowa oświetlenia ulicznego,

- projektowanie oczyszczalni ścieków wraz z dokończeniem kanalizacji w całej gminie.