sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Benefis Andrzeja Madeji

Benefis Andrzeja Madeji

W Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce odbył się w piątek 21 października benefis Andrzeja Madeji - pedagoga, wieloletniego wicedyrektora liceum im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce, redaktora, regionalisty, rzeźbiarza. Benefis rozpoczął się uroczystym otwarciem wystawy rzeźb pana Andrzeja Madeji, którego dokonał inicjator benefisu wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak.

Druga część uroczystości odbyła się na sali widowiskowej. W spotkaniu udział wzięli licznie zgromadzeni przyjaciele z Orawy i ze Spisza, rodzina benefisanta, samorządowcy,  nauczyciele, młodzież liceum w Jabłonce, artyści z Orawy oraz muzyka orawska. Prowadzący benefis Robert Kowalczyk odczytał laudację. Po wysłuchaniu laudacji wójt Antoni Karlak wraz z małżonką wręczył benefisantowi „Orawski Róg”. Serdecznie pogratulował i podziękował za wieloletnie zaangażowanie w życie społeczne, artystyczne, regionalne Orawy, za pracę w redakcji „Mojej Orawy”.  Następnie gratulacje złożyli m.in. : wójt gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski, działacze regionalni ze Spisza Julian Kowalczyk i Jan Budz, rodzina benefisanta, dyrekcja Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte oraz uczniowie, dyrektorzy szkół z gminy Jabłonka, dyr. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej Dominika Wachałowicz-Kiersztyn, prezes Banku Spółdzielczego w Jabłonce Józef Szperlak z delegacją, artyści z Orawy, redakcja czasopisma „Moja Orawa” i wielu innych. Potem głos zabrał pan Andrzej Madeja dziękując za ciepłe słowa i życzenia  oraz zorganizowanie tego benefisu.
        
Był to wieczór pełen wspomnień, podczas którego Andrzej Madeja opowiedział przybyłym m.in. o swojej drodze edukacyjnej, jak trafił do Jabłonki, o początkach pracy w liceum. Nie omieszkał też swojej opowieści ubarwić licznymi anegdotami, zaprezentował również swój warsztat rzeźbiarski, barwnie opowiadając o swojej pasji rzeźbienia w drzewie.
 
fot. Paweł Pastwa