sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Otwarcie mostu w Lipnicy Małej

Otwarcie mostu w Lipnicy Małej

W dniu 27 października 2016 r. został oddany do użytku most „Koło Starego Sołtysa” na cieku Syhlec w Lipnicy Małej. Po przecięciu wstęgi ks. proboszcz Adam Leśniak odmówił modlitwę i poświecił obiekt. Następnie głos zabrał wójt Antoni Karlak, który pogratulował Lipnicy Małej kolejnej inwestycji i podziękował mieszkańcom za ich wyrozumiałość i cierpliwość mimo utrudnień komunikacyjnych w czasie odbudowy mostu.

Po wystąpieniu wójta głos zabrali m.in.: przedstawiciel komitetu organizacyjnego Mirosław Omylak, sołtys Leon Łuka, radni gminy Wilma Zubrzycka i Józef Pakos oraz prezes spółki wodociągowej Władysław Adamczyk. Wszyscy wyrażali wdzięczność za pozyskanie środków finansowych przeznaczonych na budowę tego mostu i innych inwestycji zarówno w Lipnicy Małej jak w całej gminy.