sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

LGD Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy ogłasza nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej

LGD Logo thStowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy, działająca na terenie gmin: Rabka – Zdrój, Raba Wyżna, Spytkowice, Jabłonka i Lipnica Wielka informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Wsparcie udzielane jest: w formie ryczałtu - premii

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 17-11-2016 do 01-12-2016

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby i Czarnej Orawy miejscowość: Raba Wyżna 45 B, w godz. od 08.00 do 14.00, po uprzednim zarejestrowaniu się wnioskodawcy i wgraniu wniosku w wersji elektronicznej na Platformie Obsługi Projektów (POP) udostępnionej na stronie internetowej www.lgd.witkac.pl

Ogłoszenie o naborze 1/2016 (pdf do pobrania )

Ogłoszenie o naborze 2/2016 (pdf do pobrania)

Szczegółowe informacje na stronie internetowej LGD:

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2016/11/03/nabor-wnioskow-12016-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

http://przyjaznadolinaraby.info/nowastrona/2016/11/03/nabor-nr-22016-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Dotacje na biznes - artykuł